Data Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Paluta

Nama : Yusuf MD Hasibuan, MAP
NIP : 19770914 197703 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Satuan
Nama : Olbinton Situmeang
NIP : 19651217 198604 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Trantib
Nama : Rahibbun, SE
NIP : 19660712 199103 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran
Nama : Ahmad Kamil, S.Sos
NIP : 19700507 201001 1 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat
Nama : Sari Ahmad KDT, SE, MM
NIP : 19710915 199203 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang-undangan
Nama : Sukri Alam Rizali
NIP : 19660826 198712 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Operasi dan Pengendalian
Nama : Hamka Pohan, S.Sos
NIP : 19740312 199403 1 009
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I(III/b)
Jabatan : Plt. Kasi Kerjasama
Nama : Rudi Persa, SE
NIP : 19790830 20003 1 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
Nama : Zubeir Harahap, S.Pd.I
NIP : 19620609 198201 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kasi Peralatan
Nama : Andi Martua Juli Siregar, SH
NIP : 19850730 201101 1 003
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran
Nama : Helmi, SH
NIP : 19800209 201402 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Plt. Kasi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran
Nama : Adaham, SH.I
NIP : 19620505 198402 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt. Kasi Perlindungan Masyarakat
Nama : Mhd. Musyafran, S.Sos
NIP : 19740612 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Kesiapan dan Penanggulangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *