Tugas Pokok Fungsi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta Sarana Prasarana.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan serta Sarana Prasarana.

 • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidikan dan Sarana Prasarana.
 • Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidik dan Sarana Prasarana.
 • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan, penyidik dan Sarana Prasarana.
 • Pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi.
 • Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 • Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan pengendalian massa.
 • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan Bupati.
 • Pelaksanaan proses administrasi penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
 • Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan daerah peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
 • Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan sarana prasarana.
 • Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
 • Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penyelidikan dan penyidikan.
 • Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penegakan perundang-undangan daerah.
 • Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja anggaran bidang penegakan perundang-undangan daerah.
 • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penegakan perundang-undangan daerah teridiri dari:

 • Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 • Seksi penyelidikan dan penyidikan
 • Seksi sarana prasarana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *