Data Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Paluta

Nama : Yusuf MD Hasibuan, MAP
NIP : 19770914 197703 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Satuan
Nama : Olbinton Situmeang
NIP : 19651217 198604 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Trantib
Nama : Rahibbun, SE
NIP : 19660712 199103 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran
Nama : Ahmad Kamil, S.Sos
NIP : 19700507 201001 1 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat
Nama : Sari Ahmad KDT, SE, MM
NIP : 19710915 199203 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang-undangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *